ศูนย์แปล แปลเด่น แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารโปรโมชันพิเศษ 150 บาท/ หน้า

โทร 082-1111-023 อีเมล [email protected] Fax: 02-732-0605
แปลด่วน รอรับได้ 2-3 ชั่วโมง

 

ศูนย์แปล ศูนย์แปลภาษา ศูนย์ภาษา แปลด่วน คิดอัตราค่า แปลเอกสาร อย่างไร

ศูนย์แปล ศูนย์แปลภาษา ศูนย์ภาษา แปลเด่น รับแปลด่วน รับ แปลเอกสาร แปลภาษา แปลงาน ทุกชนิด

โทร 082-1111-023

อีเมล [email protected] Fax: 02-732-0605

ศูนย์แปล ศูนย์แปลภาษา ศูนย์ภาษา แปลเด่น บริการ แปลด่วน อัตราค่าบริการ แปลงาน แปลภาษา รับแปลเอกสาร ทั่วไป

ศูนย์แปล ศูนย์แปลภาษา ศูนย์ภาษา ยินดีให้บริการท่านในด้านงานแปลเอกสารหรือแปลภาษา รับแปลเอกสาร ราคาถูก
โดยเรารับแปลเอกสาร หรือแปลภาษา ทั้งแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในการให้บริการของเราแปลภาษาของเรา เราจะพิมพ์ให้ท่าน จัดหน้าให้ และ print out ให้พร้อม โดยเราสามารถส่งงานแปลด่วนให้ท่านได้ทันเวลา
อัตราค่าบริการของ ศูนย์แปล ในการแปลภาษานั้น มีดังนี้ แปลภาษา อังกฤษเป็นไทย เริ่มต้น 150 บาท/ หน้า แปลภาษา ไทยเป็นอังกฤษ เริ่มต้นที่ 150/หน้า

ศูนย์แปล ศูนย์แปลภาษา ศูนย์ภาษา แปลเด่น บริการ แปลด่วน คิดอัตราค่าบริการ งานแปลด่วน อย่างไร

ศูนย์แปล ศูนย์แปลภาษา ศูนย์ภาษา แปลเด่น รับแปลด่วน คิดราคางานแปลด่วน โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหา งานแปลด่วน นั้น ๆ และขึ้นอยู่กับความด่วนของ แปลเอกสารด่วน นั้น ๆ เป็นหลัก โดยอาจเพิ่มขึ้นจากอัตราปกติ เนื่องจากในการแปลด่วน นั้น นัก แปลด่วน จะต้องใช้เวลาในการ แปลเอกสารด่วน นั้นพิเศษ เช่น กลางคืน โดยสามารถสอบถามราคาแปล งานแปลด่วน นั้นได้เป็นรายงานไป เพื่อให้นักแปลประเมินราคา แปลด่วน

ศูนย์แปล ศูนย์แปลภาษา ศูนย์ภาษา คิดอัตราค่าบริการ แปลเอกสาร โดยรายละเอียดดังนี้

ศูนย์แปล ศูนย์แปลภาษา ศูนย์ภาษา คิดราคา แปลภาษา ตามหน้าเอกสารต้นฉบับ ซึ่งทำให้ท่านสามารถทราบราคาค่า แปลเอกสาร ได้หลังจากท่านส่งไฟล์งานแปลให้ทางเราทันที

มาตรฐานของหน้าต้นฉบับ แปลเอกสาร ขนาด A4, ฟ้อนท์ Angsana New 16
ส่วน แปลภาษา ที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดค่าแปลเอกสาร
ตัวงานที่แปลเสร็จแล้วจะพิมพ์ให้พร้อม save เป็นไฟล์ งานแปล ให้เลย จัดหน้าอย่างเรียบร้อยครบถ้วน

 

หมายเหตุ: ราคาของ ศูนย์แปล แปลเด่น ที่รับแปลเอกสารด่วน นี้เป็นราคาเริ่มต้น หากเป็นงานแปลที่มีศัพท์เทคนิคมาก
หรือหากเป็นกรณี แปลงาน เร่งด่วนพิเศษ อาจมีการปรับอัตรา แปลงาน ขึ้นมาบ้าง ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นรายงานไป

ปรัชญา การแปลภาษา โดย ศูนย์แปล แปลเด่น บริการ แปลด่วน

แปลเอกสารด่วน ส่งงานแปลเร็ว ทันใจ มั่้นใจได้ในคุณภาพดีเด่น

บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ของศูนย์แปลภาษา แปลเด่น

หน้าหลัก | อัตราค่าบริการ | วิธีการใช้บริการ | ผู้แปลเชี่ยวชาญจริง? | เกี่ยวกับผู้แปล | ประเภทเอกสารที่รับแปล | ทำไมจึงราคาไม่แพง | เกี่ยวกับการแปลเอกสาร| Top

© Copyright 2009 Plaeden Translation Center , all rights reserved.